2014-06-13

Eskerrak - Agradecimiento


Alvaro Moya, Inge Arretxe,Mertxe J. Badiola, Jabi Luengo, ainhoa, monfero,  ffabajo, Gartxot, Iru Aldeta, ZiTAL, Anne Albisu, Olivier, Garbi, Mariaje eta Goretti. Mila esker zuen ekarpenagatik! Aio!!!Alvaro Moya, Inge Arretxe,Mertxe J. Badiola, Jabi Luengo, ainhoa, monfero,  ffabajo, Gartxot, Iru Aldeta, ZiTAL, Anne Albisu, Olivier, Garbi, Mariaje eta Goretti. ¡Muchas gracias por vuestra aportacion! ¡¡¡Adiós!!!

2014-04-19

Gutxi falta zaigu - Falta poco

Kaixo!
Bide luzea egin dugu une garrantzitsu honetaraino: ikasturte hasieratik proiektuan murgilduta buru-belarri aritu gera: proiektua definitu, materialak erosi, programazioa, eraiki… eta Goteon kanpaina abaiarazi.
4 egun besterik ez dira falta kanpaina bukatzeko. Eskerrak ematea da gure barrutik ateratzen den adierazpena: askok zarete gure proiektua bultzatu dezutenak bai sare sozialetan bozgorailu bezala, baita ekonomikoki lagundu diguzuenak ere. Mila esker denoi!!
Pena izango litzateke falta zaigun gutxiagatik kanpaina ez gainditzea.
Animo eta ea denon artean lortzen dugun.
Besarkada bat!

Hemos hecho un camino largo hasta este momento importante: desde el principio de curso hemos estados metidos de pies a cabeza en el proyecto: la definición del mismo, la compra de los materiales, la programación, la construcción… y la puesta en marcha de la campaña en Goteo.
Sólo faltan 4 días para que se termine la campaña. Daros las gracias es lo que nos sale desde dentro: sois muchos los que habéis empujado nuestro proyecto bien divulgándolo en las redes sociales y también los que habéis ayudado económicamente. ¡¡Muchas gracias a todos!!
Sería una pena que no lo lográramos faltándo tan poco.
Ánimo y a ver si entre todo lo conseguimos.
¡Un abrazo!

2014-04-09

Iraultze-sistema - Sistema de volteo

Interneten leku askotan miatu ondoren arrautzak iraultzea mesedegarria dela ikusi dugu. Ernatze-tasa ikaragarri igotzen da arrautzak iraultzeko sistema bat ezarriz gero.
Guk servo batek eragindakoa sortu dugu. Servoak normalean mugimendu bortitzak izaten dute, baina arduinoko VarSpeedServo libreriari esker, abiadura kontrola dezakegu. Hona hemen emaitza:Después de investigar en muchos sitios de Internet hemos visto que es muy beneficioso el volteo de los huevos. La tasa de eclosión sube de manera espectacular si adoptamos un sistema de volteo.
Nosotros hemos ideado uno pilotado por un servo. Los servos en general se mueven bruscamente pero gracias a la librería VarSpeedServo podemos controlar la velocidad. Aquí está el resultado:

2014-04-04

Elektrikari lanetan - Trabajos de electricista

Aurreko sarrera batean esan bezala ordenagailu zahar bati kendutako elikatze-iturria erabili behar dugu inkubagailuak behar dituen tentsio desberdinak asetzeko:

 1. Arduino eta berari lotutako sentsore eta eragile guztiak 5V. Normalean ordenagailu bateko kable gorri guztiek tentsio hau eramaten dute.
 2. Haizagailua: hau ere ordenagailu zahar batetik birziklatua, 12V behar ditu eta elikatze-iturriko kable oriek eramaten dute. Zer esanik ez dago iturriko kable beltza neutroa dela.
 3. Bero erresistentziak 220V alternoa behar du eta hau noski, elikatze-iturriko sarreratik lapurtzen dugu.
Argazkian ikus dezakezue erresistentziaren (begidun torlojuekin lotu genuen) eta haizagailuaren kokapena.

Como comentamos en una entrada anterior vamos a utilizar una fuente de alimentación para alimentar los distintos dispositivos de la incubadora:
 1. El Arduino y los sensores y actuadores unidos a él se alimentan de 5V. Normalmente los cables rojos del ordenador son los correspondientes.
 2. Ventilador: este también lo hemos reciclado de un ordenador viejo y necesita 12V que en la fuente se corresponde a los cables amarillos. No hace falta decir que los negros son neutros.
 3. La resistencia calorífica necesita 220V alternos por lo que los robamos de la entrada a la fuente.
En la foto podéis observar la colocación de la resistencia (sujeta con hembrillas) y el ventilador.

2014-03-24

Kaxaren diseinu eta muntaia - Diseño y montaje de la caja

Kutxaren diseinuarekin hasi aurretik zenbait galderari erantzun behar izan diogu:

 1. Zenbat arrautz jarriko ditugu? Erantzuna Lehen Hezkuntzako irakasleek eman ziguten: dozena batekin nahiko. Kontuan hartuta zaila dela arrautza guztiak aurrera ateratzea eta ez dugula oilotegi industriala martxan jarri nahi, dozena batekin nahikoa.
 2. Arrautzak, elektronika... dena espazio berean egon behar du? Ez, arrautzak gune bero eta hezean egon beharra dute baina elektronikarako baldintza horiek ez dira batere egokiak. Bi espazio bereizi ekoiztuko ditugu.
 3. Tamainak axola du? Bai, kaxak beroa eta hezetasuna gorde behar ditu; handia eginez gero beroak alde egiteko aukera gehiago ditu.
 4. Zein materiala aukeratuko degu kaxa egiteko? Guri lantzeko errezena egurra zaigu. Baina zein mota? Bere propietate mekanikoengatik OSBa aukeratu dugu. Arrautzak dauden espazioa barrutik material isolagarri batez estaliko dugu, beroa eta hezetasuna ez galtzeko. Aukeratu dugun material hau oholtzan azpian jartzen da eta barrutik poliexpana eramaten du eta kanpotik aluminio geruza fina bi aldetatik. Zati desberdinak elkartzeko aluminiozko zinta ere erosi degu.
 5. Txitek 21 egun behar dituzte arrautzetatik ernetzeko, baina gomendagarria da 3 egun falta direla iraultzeari utzi eta beste erretilu batean jartzea. Horregatik iraultze erretiluaren azpiak zulo txikidun erretilu bat izango da, eta honen azpian uran ontzia.
 6. Nola ikusiko degu arrautzen ernetzea? Inkubagailuak ate bat izango du, eta hontan plexiglas bikoitzeko leiho bat jarriko degu arrautzen parean eta honetaz gain bi led txuri ipiniko ditugu arrautzan argiztatzeko.

Antes de empezar con el diseño de la caja hemos tenido que responder a algunas preguntas:
 1. ¿Cuántos huevos colocaremos? La respuesta nos la han dado los profesores de Primaria: con una docena, suficiente. Teniendo en cuenta que es difícil que salgan adelante todos los huevos y que no queremos montar una granja industrial, es suficiente con una docena.
 2. ¿Los huevos, la electrónica... tienen que estar en el mismo espacio? No, los huevos tienen que estar en un espacio húmedo y caliente, pero para la electrónica esas condiciones no son para nada favorables. Fabricaremos dos espacios independientes.
 3. ¿El tamaño importa? Sí, la caja debe preservar el calor y la humedad: si la hacemos grande es más fácil que escape el calor.
 4. ¿Qué material escogeremos para hacer la caja? Para nosotros la madera es lo más sencillo para trabajar. ¿Pero de qué tipo? Por sus propiedades mecánicas hemos elegido el OSB. El espacio donde van los huevos lo recubriremos interiormente con un material aislante para no perder calor y humedad. El material que utilizaremos es el que se instala debajo de la tarima que es una capa de poliexpán recubierta por los dos lados con una fina capa de aluminio. Para unir los distintos trozos hemos comprado cinta de aluminio.
 5. Los pollitos necesitan 21 días para eclosionar pero es recomendable cambiarlos de bandeja tres días antes. Por ello instalaremos una bandeja con pequeños orificios debajo de la bandeja de volteo, y debajo de esta el recipiente del agua.
 6. ¿Cómo veremos la eclosión de los huevos? La incubadora tendrá una puerta y le instalaremos una ventana de plexiglas doble. Además de esto pondremos un par de leds blancos para iluminar el interior.

2014-03-19

Elektronika-materialak - Materiales de electrónica

Aurreko sarrera batean esan genuen bezala, Arduino izango da gure inkubagailuko muina. Arduinori lotutako sentsoreei esker honek erabaki egokiak hartzeko datuak izango ditu: adibidez, inkubagailuko tenperatura 36ºtik jeisten bada, Arduinok errele baten bitartez bero-erresistentzi bat piztuko du tenperatura igotzeko.
Material guzti hau leku askotatik eros daiteke, eta guk konektatzeko erraza delako, Seeed Studio enpresako Grove sistemako materiala erosi degu:
 • Grove shield: Grove sistemako osagaiak Arduinori konekta ahal izateko.
 • LCD pantaila: tenperatuta, hezetasuna eta beste abisuak pantailaratzeko.
 • Tenperatura eta hezetasun sentsorea: inkubagailu barruko baldintzak irakurtzeko.
 • Ur sentsorea: inkubagailu barruan jarriko dugun ur ontziko (hezetasuna lortzeko) ura noiz bukatzen den jakiteko.
 • Errelea: bero-erresistentzia (220V) martxan jarri edo gelditzeko.
 • Burrunbagailua: soinu abisuak emateko.
 • RTC erlojua: inkubatzeko 21 egunen kontua eraman ahal izateko.
 • Botoia: atzerako kontaketa martxan jartzeko (21 egun)
 • Servorako kablea: Servoa bageneukan baina Grove sistemari lotzeko kablea ez.
 • Grove kableak: 20 eta 50 zentimetrotakoak.
Honetaz gain Gurdi dendan (Anoeta) inkubagailuentzako erresistentzia erosi dugu.
Material guzti hauetaz aparte eskolan bagenituen:
 • Servoa: arrautzen erretilua mugitzeko: orduro irauliko ditugu
 • Haizagailua: ordenagailu zahar bati kendu diogu (12V).
 • Elikatze-iturria: ordenagailu zaharrari kendutakoa eta behar diren tentsioak lortzeko beharrezkoa (5V eta 12V)
 • Automatikoa: sor daitezken "ezbeharrak" ekiditzeko.
 • Inkubagailua argiztatzeko LED txuriak.
Argazkitan ikus dezakezue Seed-etik jasotako materiala.
Tal y como dijimos en una entrada anterior el cerebro de nuestro proyecto va a ser Arduino. Gracias a los sensores conectados a Arduino, este tendra los datos necesarios para tomar las decisiones adecuadas: por ejemplo, si la temperatura de la incubadora baja de 36º, Arduino encenderá una resistencia calorífica por medio de un relé para subir la temperatura. Todos estos materiales pueden comprarse en infinidad de sitios y nosotros porque la conexión es más secilla hemos comprado materiales del sistema Grove de la empresa Seeed Studio :
 • Grove shield: para poder conectar los componentes de Grove a Arduino.
 • LCD pantaila: para mostrar la temperatura, la humedad y otros avisos.
 • Sensor de tenperatura y humedad: para leer las condiciones interiores de la incubadora.
 • Sensor de agua: para saber cuándo se acaba el agua del recipiente que pondremos dentro (para subir la humedad).
 • Relé: para encender o apagar la resistencia calorífica (220V).
 • Zumbador: para dar avisos acústicos.
 • Reloj RTC: para llevar la cuenta de los 21 días de incubación.
 • Botón: para poner en marcha la cuenta atrás (21 días)
 • Cable para el servo: Tenemos un servo pero no el cable para conectarlo al sistema Grove.
 • Cables Grove: de 20 y 50 centímetros.
Además de esto compramos la resistencia calorífica en la tienda Gurdi de Anoeta.
Aparte de la compra, ya contábamos con los siguientes materiales:

 • Servo: para mover la bandeja de los huevos: hay que voltearlos cada hora.
 • Ventilador: se lo hemos quitado a un ordenador viejo (12V).
 • Fuente de alimentación: lo hemos aprovechado del ordenador viejo. Nos facilita las tensiones que necesitamos (5V y 12V).
 • Automático: para evitar posibles "accidentes".
 • Dos LEDs blancos para iluminar la incubadora.
Podéis ver en las fotos el material recibido de Seeed Studio.

2014-03-17

3D inprimagailu piezak - Piezas de la impresora 3D

Aurreko ikasturtean Don Boscok antolatzen duen DBSariak lehiaketan proiekturik berritzailenari emandako saria irabazi genuen: Tumaker Voladora 3D inprimagailua (mila esker berriro).
Incubegg inkubagailuaren pieza batzu 3D inprimagailuan egin ditugu. Argazkian ikus dezakezue Martinen eskutan horietako 3 pieza. Pieza hauek Batxilergo 2. mailako ikasleek diseinatzen ari dira Diseinuko ikasgaian, hain zuzen Julen Basagoitia eta Denis Bakrev.


El año pasado ganamos el premio al proyecto más innovador en los DBSariak que organiza Don Bosco : una impresora 3DTumaker Voladora (mil gracias de nuevo).
Algunas de las piezas de la incubadora Incubegg las hemos hecho con la impresora 3D. Podéis ver en la foto a Martin sujetando en las manos algunas de ellas. Estas piezas las están diseñando alumnos de 2º de Bachillerato en la asignatura de Diseño, concretamente Julen Basagoitia y Denis Bakrev.

2014-03-16

Supertaldea - Supergrupo

Hauek gera Incubegg taldeko partaideak, eta argazkian ikus dezakezuen bezala gure proiektuaz harro sentitzen gera:

 • Iker Zubillaga
 • Martin Rekondo
 • Yeimi Mantilla
 • Haritz Ruiz
 • Julen Sousa

Gora gu eta gutarrak!


Estos somos los componentes de Incubegg, y como podéis apreciar en la foto estamos orgullosos de nuestro proyecto:
 • Iker Zubillaga
 • Martin Rekondo
 • Yeimi Mantilla
 • Haritz Ruiz
 • Julen Sousa
¡Aupa el Erandio!

2014-03-15

Egun bat eta %12a - Un día y 12%

Ikaragarria Goteo-n zabaldu degun kanpainan arrakasta!!
Lehenengo egunean helburuaren %12 jaso degu!! Martxa honetan lortuko dugu.
Mila esker hemendik ekarpena egin duzuenei.
Animo eta jarraitu zabaltzen!!


¡¡Increíble el éxito que estáteniendo la campaña en Goteo!!
¡¡Hemos recogido el 12% del objetivo el primer día!! A este paso segro que lo onseguimos.
Desde aquí gracias a todos los que habéis hecho una aportación.
¡¡Ánimo y seguid contándolo!!

2014-03-14

Lagundu gure proiektua gauzatzen - Ayúdanos a realizar nuestro proyecto

Gure proiektua hasieratik ahalik eta irikien egitea erabaki genuen: komunite osoari eskeiniko diogu prozesua, softwarea... Eta modu berean komunitateari eskatuko diogu laguntza proiektua aurrera eramateko. Horregatik Goteo-n crowdfunding kanpaina abian jarri degu.
Modu askotara daukazue laguntzea: ekonomikoki, zabalduz, materiala utziz...
Eskubian daukazue kanpainako xehetasunak. MILA ESKER!!!

Desde el principio decidimos que nuestro proyecto sería abierto: vamos a ofrecer a la comunidad el proceso, software... Del mismo modo pedimos a la comunidad ayuda para llevar adelante el proyecto.
Por ello hemos abierto una campaña de crowdfunding en Goteo.
Puedes ayudarnos de muchas maneras: económicamente, contándolo, prestándonos material...
A la derecha tienes los detalles de la campaña. ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

2014-02-21

Incubegg proiektua - El proyecto Incubegg


Gure eskolako Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan txitak arrautzetatik nola jaiotzen diren ikasten dute. Irakasleek inkubagailu baten bidez hobeto ulertuko zutela pentsatu zuten. Horrela, irakasleek Teknologiako irakasleari klasean egitea proposatu zioten, eta guk proiektu teknologiko bezala aurrera eraman nahi dugu.
Inkubagailuaren muinan Arduino plaka bat jarriko degu. Honek inkubagailuko tenperatura eta hezetasuna kontrolatuko ditu (37º eta %80). Dozena bat arrautz aurrera ateratzeko gai izango da 21 egunetan. Orduro arrautzak iraultzeko gai izango da Arduinori lotutako servo bati esker. Beroa erresistentzi elektriko batek sortuko du: Arduinok piztu edo itzaliko du tenperatura sentsoreak markatzen dion arabera. Inkubagailu barruan hezetasuna igotzeko ontzi bat urez beteko dugu eta barruko beroak ur hau lurrunduko du. Hezetasuna gehiegi igotzen bada beste servo batek leihotxo bat irekiko du. Prozesuko aldagaiak, tenperatura, hezetasuna, ur falta, denbora... LCD pantailatxo baten ikusi ahal izango dugu.
Egitasmo honi esker DBHko ikasleek proiektu bat aurrera ateratzen ikasiko dute, talde lanean arituz. Bestalde Arduino eta errobotikan lehen urratsak eman ahal izango dituzte. Lehen Hezkuntzako ikasleak aldiz, arrautzen jaiotze prozesua zuzenean ikusi eta ikasi ahal izango dute.


En el Primer ciclo de Primaria de nuestro Colegio, estudian cómo nacen los pollitos. Los profesores pensaron que esto se entendería mejor a través de utilizar una incubadora, por lo que propuesieron al profesor de Tecnología que construyeran la incubadora en clase y nosotros queremos llevarlo a cabo como proyecto tecnológico.
Se colocará una placa de Arduino en la incubadora y ésta controlará la temperatura y la humedad (37º y %80). La incubadora será capaz de producir una docena de huevos en 21 días y utilizando un servo unido al Arduino, cada hora será capaz de volcar los huevos. Una resistencia eléctrica creará el calor dentro de la incubadora y el Arduino lo encenderá o lo apagará dependiendo de lo que el sensor marque. Dentro de la incubadora se colocará un recipiente lleno de agua y el calor de la incubadora evaporará el agua para aumentar la humedad. Si la humedad aumenta demasiado, otro servo abrirá una ventanita. Las variables del proceso, como la temperatura, la humedad, la falta de agua y el tiempo se podrán visualizar en una pantalla LCD.
Gracias a este proyecto, los alumnos de ESO aprenderán a llevar a cabo un proyecto de tecnología trabajando en grupo. Además, darán sus primeros pasos en el tema de la robótica y se familiarizarán con las placas de Arduino. Por otra parte, los alumnos de Primaria, podrán ver en directo el nacimiento de los pollitos.