2014-03-24

Kaxaren diseinu eta muntaia - Diseño y montaje de la caja

Kutxaren diseinuarekin hasi aurretik zenbait galderari erantzun behar izan diogu:

 1. Zenbat arrautz jarriko ditugu? Erantzuna Lehen Hezkuntzako irakasleek eman ziguten: dozena batekin nahiko. Kontuan hartuta zaila dela arrautza guztiak aurrera ateratzea eta ez dugula oilotegi industriala martxan jarri nahi, dozena batekin nahikoa.
 2. Arrautzak, elektronika... dena espazio berean egon behar du? Ez, arrautzak gune bero eta hezean egon beharra dute baina elektronikarako baldintza horiek ez dira batere egokiak. Bi espazio bereizi ekoiztuko ditugu.
 3. Tamainak axola du? Bai, kaxak beroa eta hezetasuna gorde behar ditu; handia eginez gero beroak alde egiteko aukera gehiago ditu.
 4. Zein materiala aukeratuko degu kaxa egiteko? Guri lantzeko errezena egurra zaigu. Baina zein mota? Bere propietate mekanikoengatik OSBa aukeratu dugu. Arrautzak dauden espazioa barrutik material isolagarri batez estaliko dugu, beroa eta hezetasuna ez galtzeko. Aukeratu dugun material hau oholtzan azpian jartzen da eta barrutik poliexpana eramaten du eta kanpotik aluminio geruza fina bi aldetatik. Zati desberdinak elkartzeko aluminiozko zinta ere erosi degu.
 5. Txitek 21 egun behar dituzte arrautzetatik ernetzeko, baina gomendagarria da 3 egun falta direla iraultzeari utzi eta beste erretilu batean jartzea. Horregatik iraultze erretiluaren azpiak zulo txikidun erretilu bat izango da, eta honen azpian uran ontzia.
 6. Nola ikusiko degu arrautzen ernetzea? Inkubagailuak ate bat izango du, eta hontan plexiglas bikoitzeko leiho bat jarriko degu arrautzen parean eta honetaz gain bi led txuri ipiniko ditugu arrautzan argiztatzeko.

Antes de empezar con el diseño de la caja hemos tenido que responder a algunas preguntas:
 1. ¿Cuántos huevos colocaremos? La respuesta nos la han dado los profesores de Primaria: con una docena, suficiente. Teniendo en cuenta que es difícil que salgan adelante todos los huevos y que no queremos montar una granja industrial, es suficiente con una docena.
 2. ¿Los huevos, la electrónica... tienen que estar en el mismo espacio? No, los huevos tienen que estar en un espacio húmedo y caliente, pero para la electrónica esas condiciones no son para nada favorables. Fabricaremos dos espacios independientes.
 3. ¿El tamaño importa? Sí, la caja debe preservar el calor y la humedad: si la hacemos grande es más fácil que escape el calor.
 4. ¿Qué material escogeremos para hacer la caja? Para nosotros la madera es lo más sencillo para trabajar. ¿Pero de qué tipo? Por sus propiedades mecánicas hemos elegido el OSB. El espacio donde van los huevos lo recubriremos interiormente con un material aislante para no perder calor y humedad. El material que utilizaremos es el que se instala debajo de la tarima que es una capa de poliexpán recubierta por los dos lados con una fina capa de aluminio. Para unir los distintos trozos hemos comprado cinta de aluminio.
 5. Los pollitos necesitan 21 días para eclosionar pero es recomendable cambiarlos de bandeja tres días antes. Por ello instalaremos una bandeja con pequeños orificios debajo de la bandeja de volteo, y debajo de esta el recipiente del agua.
 6. ¿Cómo veremos la eclosión de los huevos? La incubadora tendrá una puerta y le instalaremos una ventana de plexiglas doble. Además de esto pondremos un par de leds blancos para iluminar el interior.

2014-03-19

Elektronika-materialak - Materiales de electrónica

Aurreko sarrera batean esan genuen bezala, Arduino izango da gure inkubagailuko muina. Arduinori lotutako sentsoreei esker honek erabaki egokiak hartzeko datuak izango ditu: adibidez, inkubagailuko tenperatura 36ºtik jeisten bada, Arduinok errele baten bitartez bero-erresistentzi bat piztuko du tenperatura igotzeko.
Material guzti hau leku askotatik eros daiteke, eta guk konektatzeko erraza delako, Seeed Studio enpresako Grove sistemako materiala erosi degu:
 • Grove shield: Grove sistemako osagaiak Arduinori konekta ahal izateko.
 • LCD pantaila: tenperatuta, hezetasuna eta beste abisuak pantailaratzeko.
 • Tenperatura eta hezetasun sentsorea: inkubagailu barruko baldintzak irakurtzeko.
 • Ur sentsorea: inkubagailu barruan jarriko dugun ur ontziko (hezetasuna lortzeko) ura noiz bukatzen den jakiteko.
 • Errelea: bero-erresistentzia (220V) martxan jarri edo gelditzeko.
 • Burrunbagailua: soinu abisuak emateko.
 • RTC erlojua: inkubatzeko 21 egunen kontua eraman ahal izateko.
 • Botoia: atzerako kontaketa martxan jartzeko (21 egun)
 • Servorako kablea: Servoa bageneukan baina Grove sistemari lotzeko kablea ez.
 • Grove kableak: 20 eta 50 zentimetrotakoak.
Honetaz gain Gurdi dendan (Anoeta) inkubagailuentzako erresistentzia erosi dugu.
Material guzti hauetaz aparte eskolan bagenituen:
 • Servoa: arrautzen erretilua mugitzeko: orduro irauliko ditugu
 • Haizagailua: ordenagailu zahar bati kendu diogu (12V).
 • Elikatze-iturria: ordenagailu zaharrari kendutakoa eta behar diren tentsioak lortzeko beharrezkoa (5V eta 12V)
 • Automatikoa: sor daitezken "ezbeharrak" ekiditzeko.
 • Inkubagailua argiztatzeko LED txuriak.
Argazkitan ikus dezakezue Seed-etik jasotako materiala.
Tal y como dijimos en una entrada anterior el cerebro de nuestro proyecto va a ser Arduino. Gracias a los sensores conectados a Arduino, este tendra los datos necesarios para tomar las decisiones adecuadas: por ejemplo, si la temperatura de la incubadora baja de 36º, Arduino encenderá una resistencia calorífica por medio de un relé para subir la temperatura. Todos estos materiales pueden comprarse en infinidad de sitios y nosotros porque la conexión es más secilla hemos comprado materiales del sistema Grove de la empresa Seeed Studio :
 • Grove shield: para poder conectar los componentes de Grove a Arduino.
 • LCD pantaila: para mostrar la temperatura, la humedad y otros avisos.
 • Sensor de tenperatura y humedad: para leer las condiciones interiores de la incubadora.
 • Sensor de agua: para saber cuándo se acaba el agua del recipiente que pondremos dentro (para subir la humedad).
 • Relé: para encender o apagar la resistencia calorífica (220V).
 • Zumbador: para dar avisos acústicos.
 • Reloj RTC: para llevar la cuenta de los 21 días de incubación.
 • Botón: para poner en marcha la cuenta atrás (21 días)
 • Cable para el servo: Tenemos un servo pero no el cable para conectarlo al sistema Grove.
 • Cables Grove: de 20 y 50 centímetros.
Además de esto compramos la resistencia calorífica en la tienda Gurdi de Anoeta.
Aparte de la compra, ya contábamos con los siguientes materiales:

 • Servo: para mover la bandeja de los huevos: hay que voltearlos cada hora.
 • Ventilador: se lo hemos quitado a un ordenador viejo (12V).
 • Fuente de alimentación: lo hemos aprovechado del ordenador viejo. Nos facilita las tensiones que necesitamos (5V y 12V).
 • Automático: para evitar posibles "accidentes".
 • Dos LEDs blancos para iluminar la incubadora.
Podéis ver en las fotos el material recibido de Seeed Studio.

2014-03-17

3D inprimagailu piezak - Piezas de la impresora 3D

Aurreko ikasturtean Don Boscok antolatzen duen DBSariak lehiaketan proiekturik berritzailenari emandako saria irabazi genuen: Tumaker Voladora 3D inprimagailua (mila esker berriro).
Incubegg inkubagailuaren pieza batzu 3D inprimagailuan egin ditugu. Argazkian ikus dezakezue Martinen eskutan horietako 3 pieza. Pieza hauek Batxilergo 2. mailako ikasleek diseinatzen ari dira Diseinuko ikasgaian, hain zuzen Julen Basagoitia eta Denis Bakrev.


El año pasado ganamos el premio al proyecto más innovador en los DBSariak que organiza Don Bosco : una impresora 3DTumaker Voladora (mil gracias de nuevo).
Algunas de las piezas de la incubadora Incubegg las hemos hecho con la impresora 3D. Podéis ver en la foto a Martin sujetando en las manos algunas de ellas. Estas piezas las están diseñando alumnos de 2º de Bachillerato en la asignatura de Diseño, concretamente Julen Basagoitia y Denis Bakrev.

2014-03-16

Supertaldea - Supergrupo

Hauek gera Incubegg taldeko partaideak, eta argazkian ikus dezakezuen bezala gure proiektuaz harro sentitzen gera:

 • Iker Zubillaga
 • Martin Rekondo
 • Yeimi Mantilla
 • Haritz Ruiz
 • Julen Sousa

Gora gu eta gutarrak!


Estos somos los componentes de Incubegg, y como podéis apreciar en la foto estamos orgullosos de nuestro proyecto:
 • Iker Zubillaga
 • Martin Rekondo
 • Yeimi Mantilla
 • Haritz Ruiz
 • Julen Sousa
¡Aupa el Erandio!

2014-03-15

Egun bat eta %12a - Un día y 12%

Ikaragarria Goteo-n zabaldu degun kanpainan arrakasta!!
Lehenengo egunean helburuaren %12 jaso degu!! Martxa honetan lortuko dugu.
Mila esker hemendik ekarpena egin duzuenei.
Animo eta jarraitu zabaltzen!!


¡¡Increíble el éxito que estáteniendo la campaña en Goteo!!
¡¡Hemos recogido el 12% del objetivo el primer día!! A este paso segro que lo onseguimos.
Desde aquí gracias a todos los que habéis hecho una aportación.
¡¡Ánimo y seguid contándolo!!

2014-03-14

Lagundu gure proiektua gauzatzen - Ayúdanos a realizar nuestro proyecto

Gure proiektua hasieratik ahalik eta irikien egitea erabaki genuen: komunite osoari eskeiniko diogu prozesua, softwarea... Eta modu berean komunitateari eskatuko diogu laguntza proiektua aurrera eramateko. Horregatik Goteo-n crowdfunding kanpaina abian jarri degu.
Modu askotara daukazue laguntzea: ekonomikoki, zabalduz, materiala utziz...
Eskubian daukazue kanpainako xehetasunak. MILA ESKER!!!

Desde el principio decidimos que nuestro proyecto sería abierto: vamos a ofrecer a la comunidad el proceso, software... Del mismo modo pedimos a la comunidad ayuda para llevar adelante el proyecto.
Por ello hemos abierto una campaña de crowdfunding en Goteo.
Puedes ayudarnos de muchas maneras: económicamente, contándolo, prestándonos material...
A la derecha tienes los detalles de la campaña. ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!