2014-03-19

Elektronika-materialak - Materiales de electrónica

Aurreko sarrera batean esan genuen bezala, Arduino izango da gure inkubagailuko muina. Arduinori lotutako sentsoreei esker honek erabaki egokiak hartzeko datuak izango ditu: adibidez, inkubagailuko tenperatura 36ºtik jeisten bada, Arduinok errele baten bitartez bero-erresistentzi bat piztuko du tenperatura igotzeko.
Material guzti hau leku askotatik eros daiteke, eta guk konektatzeko erraza delako, Seeed Studio enpresako Grove sistemako materiala erosi degu:
 • Grove shield: Grove sistemako osagaiak Arduinori konekta ahal izateko.
 • LCD pantaila: tenperatuta, hezetasuna eta beste abisuak pantailaratzeko.
 • Tenperatura eta hezetasun sentsorea: inkubagailu barruko baldintzak irakurtzeko.
 • Ur sentsorea: inkubagailu barruan jarriko dugun ur ontziko (hezetasuna lortzeko) ura noiz bukatzen den jakiteko.
 • Errelea: bero-erresistentzia (220V) martxan jarri edo gelditzeko.
 • Burrunbagailua: soinu abisuak emateko.
 • RTC erlojua: inkubatzeko 21 egunen kontua eraman ahal izateko.
 • Botoia: atzerako kontaketa martxan jartzeko (21 egun)
 • Servorako kablea: Servoa bageneukan baina Grove sistemari lotzeko kablea ez.
 • Grove kableak: 20 eta 50 zentimetrotakoak.
Honetaz gain Gurdi dendan (Anoeta) inkubagailuentzako erresistentzia erosi dugu.
Material guzti hauetaz aparte eskolan bagenituen:
 • Servoa: arrautzen erretilua mugitzeko: orduro irauliko ditugu
 • Haizagailua: ordenagailu zahar bati kendu diogu (12V).
 • Elikatze-iturria: ordenagailu zaharrari kendutakoa eta behar diren tentsioak lortzeko beharrezkoa (5V eta 12V)
 • Automatikoa: sor daitezken "ezbeharrak" ekiditzeko.
 • Inkubagailua argiztatzeko LED txuriak.
Argazkitan ikus dezakezue Seed-etik jasotako materiala.
Tal y como dijimos en una entrada anterior el cerebro de nuestro proyecto va a ser Arduino. Gracias a los sensores conectados a Arduino, este tendra los datos necesarios para tomar las decisiones adecuadas: por ejemplo, si la temperatura de la incubadora baja de 36º, Arduino encenderá una resistencia calorífica por medio de un relé para subir la temperatura. Todos estos materiales pueden comprarse en infinidad de sitios y nosotros porque la conexión es más secilla hemos comprado materiales del sistema Grove de la empresa Seeed Studio :
 • Grove shield: para poder conectar los componentes de Grove a Arduino.
 • LCD pantaila: para mostrar la temperatura, la humedad y otros avisos.
 • Sensor de tenperatura y humedad: para leer las condiciones interiores de la incubadora.
 • Sensor de agua: para saber cuándo se acaba el agua del recipiente que pondremos dentro (para subir la humedad).
 • Relé: para encender o apagar la resistencia calorífica (220V).
 • Zumbador: para dar avisos acústicos.
 • Reloj RTC: para llevar la cuenta de los 21 días de incubación.
 • Botón: para poner en marcha la cuenta atrás (21 días)
 • Cable para el servo: Tenemos un servo pero no el cable para conectarlo al sistema Grove.
 • Cables Grove: de 20 y 50 centímetros.
Además de esto compramos la resistencia calorífica en la tienda Gurdi de Anoeta.
Aparte de la compra, ya contábamos con los siguientes materiales:

 • Servo: para mover la bandeja de los huevos: hay que voltearlos cada hora.
 • Ventilador: se lo hemos quitado a un ordenador viejo (12V).
 • Fuente de alimentación: lo hemos aprovechado del ordenador viejo. Nos facilita las tensiones que necesitamos (5V y 12V).
 • Automático: para evitar posibles "accidentes".
 • Dos LEDs blancos para iluminar la incubadora.
Podéis ver en las fotos el material recibido de Seeed Studio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario