2014-03-24

Kaxaren diseinu eta muntaia - Diseño y montaje de la caja

Kutxaren diseinuarekin hasi aurretik zenbait galderari erantzun behar izan diogu:

 1. Zenbat arrautz jarriko ditugu? Erantzuna Lehen Hezkuntzako irakasleek eman ziguten: dozena batekin nahiko. Kontuan hartuta zaila dela arrautza guztiak aurrera ateratzea eta ez dugula oilotegi industriala martxan jarri nahi, dozena batekin nahikoa.
 2. Arrautzak, elektronika... dena espazio berean egon behar du? Ez, arrautzak gune bero eta hezean egon beharra dute baina elektronikarako baldintza horiek ez dira batere egokiak. Bi espazio bereizi ekoiztuko ditugu.
 3. Tamainak axola du? Bai, kaxak beroa eta hezetasuna gorde behar ditu; handia eginez gero beroak alde egiteko aukera gehiago ditu.
 4. Zein materiala aukeratuko degu kaxa egiteko? Guri lantzeko errezena egurra zaigu. Baina zein mota? Bere propietate mekanikoengatik OSBa aukeratu dugu. Arrautzak dauden espazioa barrutik material isolagarri batez estaliko dugu, beroa eta hezetasuna ez galtzeko. Aukeratu dugun material hau oholtzan azpian jartzen da eta barrutik poliexpana eramaten du eta kanpotik aluminio geruza fina bi aldetatik. Zati desberdinak elkartzeko aluminiozko zinta ere erosi degu.
 5. Txitek 21 egun behar dituzte arrautzetatik ernetzeko, baina gomendagarria da 3 egun falta direla iraultzeari utzi eta beste erretilu batean jartzea. Horregatik iraultze erretiluaren azpiak zulo txikidun erretilu bat izango da, eta honen azpian uran ontzia.
 6. Nola ikusiko degu arrautzen ernetzea? Inkubagailuak ate bat izango du, eta hontan plexiglas bikoitzeko leiho bat jarriko degu arrautzen parean eta honetaz gain bi led txuri ipiniko ditugu arrautzan argiztatzeko.

Antes de empezar con el diseño de la caja hemos tenido que responder a algunas preguntas:
 1. ¿Cuántos huevos colocaremos? La respuesta nos la han dado los profesores de Primaria: con una docena, suficiente. Teniendo en cuenta que es difícil que salgan adelante todos los huevos y que no queremos montar una granja industrial, es suficiente con una docena.
 2. ¿Los huevos, la electrónica... tienen que estar en el mismo espacio? No, los huevos tienen que estar en un espacio húmedo y caliente, pero para la electrónica esas condiciones no son para nada favorables. Fabricaremos dos espacios independientes.
 3. ¿El tamaño importa? Sí, la caja debe preservar el calor y la humedad: si la hacemos grande es más fácil que escape el calor.
 4. ¿Qué material escogeremos para hacer la caja? Para nosotros la madera es lo más sencillo para trabajar. ¿Pero de qué tipo? Por sus propiedades mecánicas hemos elegido el OSB. El espacio donde van los huevos lo recubriremos interiormente con un material aislante para no perder calor y humedad. El material que utilizaremos es el que se instala debajo de la tarima que es una capa de poliexpán recubierta por los dos lados con una fina capa de aluminio. Para unir los distintos trozos hemos comprado cinta de aluminio.
 5. Los pollitos necesitan 21 días para eclosionar pero es recomendable cambiarlos de bandeja tres días antes. Por ello instalaremos una bandeja con pequeños orificios debajo de la bandeja de volteo, y debajo de esta el recipiente del agua.
 6. ¿Cómo veremos la eclosión de los huevos? La incubadora tendrá una puerta y le instalaremos una ventana de plexiglas doble. Además de esto pondremos un par de leds blancos para iluminar el interior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario